Беларуская Біблія

ПАСЛАНЬНЕ ДА ФІЛІПЯНАЎ СЬВЯТОГА АПОСТАЛА ПАЎЛЫ

Разьдзéл 1.

 1. Паўла і Цімахвéй, слугі Ісуса Хрыста, усім сьвятым у Хрысьцé Ісусе, што ў Філіпах, з япіскапамі і дыяканамі:
 2. ласка вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 3. Дзякую Богу майму пры ўсякім успаміне аб вас,
 4. (заўсéды ў кожнай малітве маéй за ўсіх вас молячыся з радасьцяй,)
 5. за вашае ўчасьце ў дабравéшчаньні ад пéршага дня аж дагэтуль,
 6. перакананы ў тым, што той, хто пачаў у вас добрае дзéла, будзе завяршаць ажно па дзéнь Ісуса Хрыста,
 7. як і справядліва мнé думаць аб усіх вас, бо я мáю вас у сэрцы, у путах маіх і ў абароне і ўмацаваньні Эвангельля, вас, якія ўсé — супольнікі маі ў ласцы.
 8. Бо Бог мнé сьвéдка, што я люблю вас у любві Ісуса Хрыста;
 9. і малюся аб тое, каб любоў вашая яшчэ балéй і балéй узрастала ў пазнаньні і ўсякім пачуцьці,
 10. каб пазнаць вам лéпшае, каб вы былі чыстымі і неспаткнуўшыміся ў дзéнь Хрыстовы,
 11. напоўненымі пладамі праведнасьці праз Ісуса Хрыста на славу й пахвалу Божую.
 12. Хачу, браты, каб вы вéдалі, што тое, што са мной (сталася), служыла балéй на пасьпéх Эвангельля,
 13. бо путы маі ў Хрысьцé сталіся вядомымі ўсéй прэторыі і ўсім іншым,
 14. і большая частка братоў у Госпадзе, перакананыя путамі маімі, яшчэ балéй адважыліся бяз страху апавядаць Слова.
 15. А некаторыя праз зайздрасьць і неракорлівасьць, іншыя-ж з добрай думкай абвяшчаюць Хрыста:
 16. тыя, што праз непакорлівасьць, абвяшчаюць Хрыста ня чыста, думаючы дадаць гора путам маім;
 17. тыя-ж, што з любві, вéдаючы, што дзéля абароны Эвангельля ляжу.
 18. Дык што? Так, ці-сяк, дзеля віду, ці праўдзіва, Хрыстос абвяшчаецца, і я з гэтага цéшуся í буду цéшыцца,
 19. бо я вéдаю, што гэта паслужыць мнé на збаўлéньне праз вашу малітву, з дапамогай Духа Ісуса Хрыста,
 20. водле спадзяваньня і надзéі маéй, што я ні ў чым ня буду асаромлены, а з усéнькай адвагай, як заўсéды, гэтак і цяпéр, узьвядічаны будзе Хрыстос у цéле маім, ці то жыцьцём, ці сьмéрцяй.
 21. Бо для мянé жыцьцё —Хрыстос, і сьмéрць — набытак.
 22. А як жыцьцё водле цéла —. гэта мнé плод дзéла, дык і ня вéдаю, што выбраць.
 23. Цягне тое і другое: мáю жаданьне разьвязацца і быць з Хрыстом, бо гэта шмат лéпшае,
 24. але аставацца ў цéле патрабнéй дзеля вас.
 25. I я напэўна вéдаю, што астануся і перабуду з усімі вамі на вашу карысьць і радасьць вéры,
 26. каб пахвала вашая ў Хрысьцé Ісусе павялічылася праз мянé пры маім паўторным да вас прыходзе.
 27. Толькі жывéце дастойна Эвангельля Хрыстовага, каб мнé, ці прыду і ўглéджу вас, ці ня прыду, чуць аб вас, што вы стаіцё ў адным духу, змагаючыся аднадушна за вéру Эвангельскую
 28. і ані не палохаючыся супраціўнікаў; гэтае для іх ёсьць знак пагібелі, а для вас — збаўлéньня, і яно ад Бога;
 29. бо вам дадзена дзеля Хрыста ня толькі вéрыць у Яго, але і мучыцца за Яго,
 30. вядучы тую-ж барацьбу, якую вы бачылі ў-ва мнé і цяпéр чуеце аба мнé.

 

Разьдзéл 2.

 1. Дык, калі ёсьць якое пацяшэньне ў Хрысьцé, калі ёсьць якая патоля любві, калі ёсьць якая лучнасьць духа, калі ёсьць якое міласэрдзе і спачуваньне,
 2. то дапоўніце маю радасьць: каб тое самае думалі, тую-ж любоў мéлі, былі аднадушныя і аднадумныя;
 3. нічога (не рабéце) праз спрэчкі ці дзеля пустое пахвальбы, але ціхой мудрасьцяй лічыце адзін аднаго вышэйшым за сябé.
 4. Не аб сабé толькі кожны клапóцься, але і аб другіх,
 5. бо няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысьцé Ісусе:
 6. Які, будучы ў пастáці Боскай, ня лічыў захопам быць роўным Богу;
 7. але панізіў Сябé Самога, прыняўшы абрáз рабá, стаўшыся на падабéнства людзéй і здаўшыся выглядам, як чалавéк,
 8. зьняважыў Сябé, будучы паслухмяным ажно да сьмéрці і сьмéрці крыжовай.
 9. Дзеля гэтага і Бог узвысіў Яго і даў Яму імя па-над усякае імя,
 10. каб перад імéньнем Ісуса сукланілася ўсякае калéна нябéсных, зямных і падзéмных,
 11. 11. і каб усякі язык вызнаваў, што Госпад — Ісус Хрыстос, у славу Бога Айца.
 12. Дык вось, умілаваныя маі, як вы заўсёды слухалі ня толькі ў бытнасьць маю, але шмат балéй цяпéр, у час нябытнасьці маéй, са страхам і дрыжэньнем аб збаўлéньне сваé старайцеся,
 13. бо Бог ёсьць той, што робіць у вас і жаданьне і дзéяньне з зычлівасьці Сваéй.
 14. Усё рабéце без нараканьня і сумляваньня,
 15. каб вам быць бязьвіннымі і чыстымі, дзяцьмі Божымі беззаганнымі сярод перакорлівага і распуснага роду, між якім вы зьяеце, як сьвéтачы на сьвéце,
 16. маючы слова жыцьця, на пахвалу маю ў дзéнь Хрыстовы, што я не надарма хадзіў і не надарма працаваў.
 17. Але, калі я й рóблюся ахвяраю за жэртву й служэньне вéры вашай, я цéшуся і цéшуся супольна з вамі;
 18. з гэтага самага і вы цéшцеся і цéшцеся супольна са мною.
 19. Спадзяюся-ж у Госпадзе Ісусе хутка паслаць вам Цімахвéя, каб і я, давéдаўшыся аб вас, уцéшыўся духам.
 20. Бо ня маю нікога роўнага душою, хто гэтак шчыра рупіўся-б аб вас;
 21. бо ўсé шукаюць свайго, а пе Ісуса-Хрыстовага.
 22. А яго дасьвéдчаньне вéдаеце, бо ён, як сын бацьку, служыў мнé ў дабравéшчаньні.
 23. Дык я спадзяюся паслаць яго зараз-жа, як толькі давéдаюся, штó будзе са мною.
 24. Бо я пэўны ў Госпадзе, што й сам хутка прыду.
 25. Я палічыў патрэбным паслаць да вас Эпафрадзіта, брата і супрацóўніка і супольніка майго ў барацьбé, а вашага пасланца і служку ў патрэбе маéй,
 26. бо ён жадаў бачыць усіх вас з цяжка тужыў, што вы дачуліся аб хваробе яго.
 27. Бо ён быў хворы трахá не сьмяротна; але Бог зьлітаваўся над ім, дый не над ім толькі, але і нада мною, каб ня мéў я суму да суму.
 28. Дык я хутчэй паслаў Яго, каб вы, углéдзіўшы яго ізноу, уцéшыліся, дый каб я быў мéнш сумны.
 29. Прымéце-ж яго ў Госпадзе з усякай радасьцяй і гэтакіх у чэсьці мéйце,
 30. бо ён за справу Хрыстовую быў блізкі да сьмéрці, ня дбаючы аб жыцьці, каб папоўніць нястачу служэньня вашага мнé.

 

Разьдзéл 3.

 1. Урэшце, браты маі, радуйцеся ў Госпадзе. Пісаць вам аб тым самым для мянé ня цяжка, а для вас цьвéрда.
 2. Сьцеражыцеся сабак, сьцеражыцеся благіх працаўнікóў, сьцеражыцеся абрэзаньня,
 3. бо абрэзаньне — мы, што служым Богу духам і пахваляемся ў Хрысьцé Ісусе, і ня ў цéле мáем спадзяваньне:
 4. хоць і я спадзяюся і на цéла. Калі хто іншы думае спадзявацца на цéла, дык балéй я,
 5. абрэзаны ў восмы дзéнь, з роду Ізраілявага, з калéна Бэніямінавага, Жыд з Жыдоў, водле закону Фарысэй,
 6. які праз руплівасьць перасьлéдаваў Царкву, водле нраведнасьці законнай — беззаганны.
 7. Але, штó для мянé было набыткам, тое дзеля Хрыста лічыў я за страту.
 8. Дый усё лічу стратай для вышэйшага пазнаньня Хрыста Ісуса, Госпада майго, дзеля Якога я ўсё ўтраціў і ўсё лічу за сьмяцьцё, каб Хрыста прыдбаць
 9. і апынуцца ў Ім, маючы не маю праведнасьць, што з закону, але тую, што праз вéру ў Хрыста, праведнасьць ад Бога на падставе вéры,
 10. каб пазнаць Яго і сілу ўваскрасéньня Яго, і ўчасьце ў муках Яго, упадабляючыся сьмéрці Яго,
 11. каб толькі дасягнуць ускрасéньня мёртвых.
 12. Не затым, што я ўжо дасягнуў, ці ўжо стаўся дасканалым, а імкнуся, ці не дасягну й я таго, за што і мянé дасягнуў Хрыстос Ісус.
 13. Браты, я ня думаю аб сабé, што дасягнуў, а толькі, забываючыся аб мінулым і пнучыся да таго, што напéрадзе,
 14. імкнуся да мэты, да чэсьці вышэйшага прызваньня Божага ў Хрысьцé Ісусе.
 15. Дык хто з нас дасканалы, дýмайма гэтак; калі-ж вы аб чым іначай думаеце, дык і гэтае вам Бог адкрые.
 16. Па-за гэтым, чаго мы дасягнулі, (ёсьць:) тым жа законам жыці, тое-ж думаці.
 17. Насьлядуйце, браты, мянé і ўзірайцеся на тых, хто гэтак паступае, па ўзору, які маеце ў нас.
 18. Бо многія, аб якіх я часта гаварыў вам, а цяпéр і са сьлязьмі кажу, паступаюць, як ворагі Хрыстовага крыжа, —
 19. якіх канéц — загуба, якіх бог — чэрава, і слава якіх у сораме іх, тых, што думаюць аб зямным.
 20. Нашае-ж жыцьцё — на нябёсах, адкуль мы чакаем і Збавіцеля, Госпада Ісуса Хрыста,
 21. Які ператворыць цéла зьнявагі нашае, каб яно сталася падобным да цéла славы Яго, сілаю, якою Ён дуж і пакарыць Сабé ўсё.

 

Разьдзéл 4.

 1. Гэтак, браты маé ўмілаваныя і пажаданыя, радасьць і вянéц мой, стойце так уТоспадзе, любыя.
 2. Прашу Яўводзію, прашу і Сынтыхéю думаць гэтак сама ў Госпадзе;
 3. ды прашу й цябé, шчыры супрацоўніку, дапамагай ім, тым, што працавалі ў дабравéшчаньні разам са мною і з Клімантам і з рэштай супрацоўнікаў маіх, імёны якіх у кнізе жыцьця.
 4. Радуйцеся заўсёды ў Госпадзе; і йзноў кажу: радуйцеся!
 5. Ціхасьць ваша няхай пазнана будзе ўсімі людзьмі. Госпад блізка.
 6. Ня турбуйцеся ні аб чым, але заўсёды ў малітве і благаньні падзякай няхай адкрываюцца просьбы вашыя перад Богам, —
 7. і мір Божы, які вышэй за ўсякі розум, няхай захавае сэрцы вашыя і мысьлі вашыя ў Хрысьцé Ісусе.
 8. Наканéц, браты, што ёсьць праўдзівае, што чэснае, што справядлівае, што чыстае, што ласкавае, што хвалéбнае, калі ёсьць якая цнатá і якая пахвала, — аб гэтым думайце.
 9. I чаго вы навучыліся, і што прынялі і чулі і бачылі ў-ва мнé, тое рабéце, — і Бог міру будзе з вамі.
 10. Я вéльмі ўцéшыўся ў Госпадзе, што вы ўжо калісь пачалі думаць аба мнé, аб якім і ранéй думалі, ды ня было нагоды.
 11. Кажу не як дзеля нястачы, бо я навучыўся быць здаволеным тым, што ў мянé ёсьць:
 12. бо ўмéю і ў паніжэньні быць, умéю і ў дастатках; навучыўся ўсяго і ў-ва ўсім, і насычацца і галадаваць, і мéць дастаткі і недастатак,
 13. Усё магу ў Хрысьцé, які ўзмацняе мянé.
 14. Па-за гэтым вы добра зрабілі, дзéлячы са мною мой сум.
 15. Вéдаеце і вы, Філіпяне, што напачатку дабравéшчаньня, калі выйшаў я з Македоніі, ні адна царквá не далучылася да мянé праз дораньне і гасьціну, апрача вас адных.
 16. Вы і ў Фесалонікý і раз, і два прысылалі мнé ў патрэбе.
 17. Ня тое, каб я шукаў падарунку, але шукаю плоду, які памнажаецца на вашу карысьць.
 18. Я дастаў усё і маю дастаткі; я напоўнены, атрымаўшы ад Эпафрадзіта пасланае вамі, пахі салодкія, ахвяру прыéмную, Богу любую.
 19. Бог мой няхай напоўніць усякую нястачу вашую паводле багацьця Свайго ў славе, у Хрысьцé Ісусе.
 20. Богу-ж і Айцу нашаму слава на вéкі вякоў. Амін.
 21. Прывітайце кожнага сьвятога ў Хрысьцé Ісусе. Вітаюць вас браты, што са мною.
 22. Вітаюць вас усé сьвятыя, а найбольш тыя, што з кéсара.вага дому. Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін. Да Філіпянаў пісана з Рыму праз Эпафрадзіта.