Беларуская Біблія

ДРУГОЕ ПАСЛАНЬНЕ ДА ФЕСАЛОНІКІНЦАЎ СЬВЯТОГА АПОСТАЛА ПАЎЛЫ

Разьдзéл 1.

 1. Паўла і Сілуан і Цімахвéй — царквé Фесалонікійцаў у Богу Айцу нашым і Госпадзе Ісусе Хрысьцé:
 2. Ласка вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 3. Заўсёды павінны мы дзякаваць Богу за вас, браты, як дастойна, бо вырастае вéльмі вéра ваша і павялічáецца любоў кожнага з усіх вас аднаго да аднаго.
 4. Так што мы самі хвалімся вамі ў цэрквах Божых, за цярплівасьць вашу і вéру ў-ва ўсіх перасьлéдаваньнях вашых і смутках, якія вы маеце,
 5. на доказ справядлівага суда Божага, каб вам быць вартымі Царства Божага, дзеля якога і мучыцеся.
 6. Бо справядліва ў Бога аддаць суму тых, што вам суму задаюць,
 7. а вам, сумуючым, патолю (даць) разам з намі ў адкрыцьці Госпада Ісуса з нéба з Ангеламі сілы яго,
 8. у паланéючым агні даючы адплату непазнаўшым Бога і непакарыўшымся Эвангельлю Госпада нашага Ісуса Хрыста.
 9. Яны прымуць кáру, вéчную загубу, ад аблічча Госпада і ад славы сілы Яго,
 10. як Ён прыдзе ўславіцца ў сьвятых сваіх і задзівіць усіх вéруючых (бо вы павéрылі нашаму сьвéдчаньню) у дзéнь гэны.
 11. Дзеля гэтага і молімся заўсёды за вас, каб Бог наш зрабіў вас дастойнымі прызваньня Г выпаўніў усякую спагаднасьць ласкавасьці і дзéла вéры ў сіле,
 12. каб уславілася імя Госпада нашага Ісуса Хрыста ў вас, і вы ў Ім, праз ласку Бога нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

 

Разьдзéл 2.

 1. Молім вас, браты, дзеля прыходу Госпада нашéіга Ісуса Хрыста і дзеля нашае зборкі да Яго,
 2. ня хістайцеся пасьпéшна розумам ды ня трывожцеся ані ад духа, ані ад слова, ані ад пасланьня, нібы праз нас, што быццам ужо надыходзіцьдзéнь Хрыстовы.
 3. Няхай не спакусіць вас ніхто аніяк: бо дзéнь гэны ня прыдзе, дакуль ня прыдзе пéрш адступлéньне і не адкрыецца чалавéк грэху, сын зэгубы,
 4. які спраціўляецца і вывышшаецца панад усё, званае Богам ці сьвятыняй, што ў храме Божым засядзе ён, як Бог, паказываючы сябé, што ён Бог.
 5. Ці не памятаеце> што я, яшчэ як быў у вас, гаварыў вам гэтае?
 6. I цяпéр вéдаеце, штó не даé адкрыцца яму ў свой час.
 7. Бо тайна беззаконьня ўжо дзéець, толькі той, што цяпéр узьдзéржывае, (будзе рабіць гэта), пакуль ня будзе забраны спасярод.
 8. I тагды адкрыецца беззаконьнік, якога Госпад забé духам вуснаў сваіх і зьнішчыць зьяўлéньнем прыходу Свайго,
 9. ды якога прыход, сілаю шатана, будзе з усéй магутнасьцяй, і знамéньнямі, і фальшывымі цудамі,
 10. і з усякай няправеднай снакусай для тых, што гінуць, за тое, што яны ня прынялі любві праўды, каб ім спасьціся.
 11. I за гэтае пашлé ім Бог дзéяньне подступу, каб яны павéрылі ілжы,
 12. каб былі засуджаны ўсé, ня ўвéраваўшыя ў праўду, але любіўшыя няпраўду.
 13. Мы-ж заўсёды павінны дзякаваць Богу за вас, умілаваныя Госпадам браты, што Бог ад пачатку, праз асьвячэньне Духа і вéру праўдзе, выбраў вас на збаўлéньне,
 14. да якога і паклікаў вас дабравéшчаньнем нашым на здабыцьцё славы Госпада наíлага Ісуса Хрыста.
 15. Дык, браты, стойце і дзяржыце пераказы, якіх вы навучыліся ці праз слова, ці праз пасланьне нашае.
 16. Сам жа Госпад наш Ісус Хрыстос і Бог Ацéц наш, Які палюбіў нас і даў пацяшэньне вéчнае і надзéю добрую ў ласцы,
 17. няхай пацéшыць вашыя сэрцы і няхай умацуе вас у-ва ўсякім слове і дзéле добрым.

 

Разьдзéл 3.

 1. Дык малéцеся за нас, браты, каб слова Гасподняе пашыралася і выслаўлялася, як і ў вас,
 2. ды каб нам вызваліцца ад распусьнікаў і людзéй крывадупíных; бо не у ўсіх вéра.
 3. Вéрны-ж Госпад, які ўмацуе вас і захавае ад крывадушніка.
 4. Мы пэўныя адносна да вас у Госпадзе, што вы выпаўняеце і будзеце выпаўняць тое, штó мы вам загадваем.
 5. А Госпад няхай пакіруе сэрцы вашыя на любоў Божую і цярплівасьць Хрыстову.
 6. Загадываем жа вам, браты, імéньнем Госпада нашага Ісуса Хрыста, каб цураліся ўсякага брата, што ходзе ня ў лад і не па пераказу, які прыняў ад нас,
 7. бо вы самі вéдаеце, як трэба насьлядавáць нас, бо мы не рабілі ў вас нягожага,
 8. дый ні ў кога ня éлі хлéба дарма, але ў працы і ўтоме рабілі ўначы і ўдзéнь, каб не абцяжыць каго з вас, —
 9. не затым, што мы ня мéлі ўлады, але каб сябé самых даць вам за прыклад дзеля насьлядавáньня нам.
 10. Бо, кдлі мы былі ў вас, дык загадалі вам гэтак: калі хто ня хоча працаваць, той няхай і ня éсьць.
 11. Але чуем, што некаторын ў вас нягожа паступаюць, нічога ня робяць, але матаюцца;
 12. гэтакім загадываем і молім (іх) Госпадам нашым Ісусам Хрыстом, каб яны, працуючы моўчкі, éлі свой хлéб.
 13. Вы-ж, браты, не ўпадайце на духу, калі робіце дабро.
 14. Калі-ж хто не паслухаецца слова нашага праз гэтае пасланьне, таго адзначце і не сяОруйце з ім, каб быў асаромлены;
 15. але ня лічэце яго за ворага, а навучайце, як брата.
 16. Сам жа Госнад міру няхай дасьць вам мір заўсéды ўсякім спосабам. Госпадз усімі вамі.
 17. Прывітаньне маéю рукою, Паўлаваю, што ёсьць знак ува ўсякім пасланьні; пішу я гэтак:
 18. Ласка Госпада нашага íсуса Хрыста з усімі вамі. Афін. Другое да Фесалонікійцаў пісана з Афін.