Беларуская Біблія

ПЕРШАЕ ПАСЛАНЬНЕ ДА ФЕСАЛОНІКІЙЦАЎ СЬВЯТОГА АПОСТАЛА ПАЎЛЫ

Разьдзéл 1.

 1. Паўла і Сілуан і Цімахвéй царквé Фесалонікійцаў у Богу Айцу і Госпадзе Ісусе Хрысьцé: ласка вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 2. Заўсéды дзякуем Богу за ўсіх вас, успамінаючы аб вас у малітвах нашых,
 3. нясупынна памятаючы аб вашым дзéле вéры і аб працы любві і цярплівасьці надзéі на Госпада нашага Ісуса Хрыста нерад Богам і Айцом нашым,
 4. вéдаючы выбраньне вашае, умілаваныя Богам браты;
 5. бо нашае дабравéшчаньне ня было да вас у слове толькі, але і ў сіле, і ў Сьвятым Духу, і ў сьвядоцтвах, як вы самі вéдаеце, якімі былі мы для вас міжы вáмі.
 6. I вы сталіся насьледавáльнікамі нашымі і Госпада, прыняўшы слова ў вялікім горы з радасьцяй Духа Сьвятога,
 7. аж вы сталіся ўзорам для ўсіх вéруючых у Македоніі і Ахайі.
 8. Бо ад вас праняслося слова Гасподняе ня толькі ў Македоніі і Ахайі, але і ў-ва ўсякім мéсцы прайшла слава аб вéры вашай у Бога, дык мы ня маем патрэбы нéшта казаці.
 9. Бо самі яны аб нас абвяшчаюць, які ўваход мéлі мы да вас, і як вы навярнуліся да Бога ад ідалаў, каб служыць Богу жывому і праўдзіваму
 10. і ждаць з нябёсаў Сына Яго, Якога Ён ускрасіў із мёртвых, Ісуса, што збаўляе нас ад надыходзячага гнéву.

 

Разьдзéл 2.

 1. Вы самі вéдаеце, браты, аб нашым уваходзе да вас, што ён быў не дарэмны;
 2. але, памучыўшыся пéрш, зьнявáжаныя, як вы вéдаеце, у Філіпах, мы адважыліся ў Богу нашым казаці вам ЭвангельлеБожае з вялікай барацьбой.
 3. Бо пацяшэньне нашае не з абмылкі, ані з нячыстасьці, ані ў хітраваньні,
 4. але, як мы выбраны ад Бога, каб нам было давéрана Эвангельле, дык мы і гаворым, не як дагаджаючы людзям, але Богу, што дазнаé сэрцы нашыя
 5. Бо ніколі ня было ў нас ласьлівых слоў, як вéдаеце, ані думкі аб карысьці: Бог сьвéдка!
 6. Ня шукаем мы славы ані ад людзéй, ані ад вас, ані ад другіх, маючы магчымасьць быць у паважаньні, як Хрыстовыя Апосталы.
 7. Але былі мы ціхія сярод вас; як кармíцелька грэе дзéтак сваіх,
 8. гэтак мы, рунячыся аб вас, пажадалі аддаць вам ня толькі Эвангельле Божае, але і душы нашыя, бо вы сталіся нам любымі.
 9. Бо вы памятаеце, браты, працу нашую і ўтому: робячы ўначы і ўдзéнь, каб ня быць цяжарам каму з вас, мы абвяшчалі вам Эвангельле Божае.
 10. Сьвéдкі вы і Бог, як сьвята і справядліва і беззаганна паступалі мы з вамі, вéруючымі;
 11. бо вы вéдаеце, як мы кожнагаз вас, як бацька дзяцéй сваіх,
 12. пацяшалі вас і пераконывалі і сьвéдчылі, каб вы паступалі дастойна Бога, які паклікаў вас у СваёЦарства і славу.
 13. Дзеля гэтага і мы нясупынна дзякуем, што вы, прыняўшы ад нас пачутае слова Божае, прынялі яго не як слова чалавéчае, а (як яно ёсьць папраўдзе,) слова Божае, якое і дзéець у вас, вéруючых.
 14. Бо вы, браты, сталіся пераймальнікамі цэркваў Божых, што ў Юдэі, у Хрысьцé Ісусе, бо і вы таксама цярпéлі ад сваіх зямлякоў, як і тыя ад Юдэяў,
 15. якія і Госпада Ісуса забілі, í сваіх прарокаў, і нас павыганялі, і Богу не дагаджаюць, і ўсім людзям супраціўныя,
 16. якія не даюць нам прамаўляць да паганаў, каб тыя спасьліся, каб выпаўніліся грахі іх усягды; але дасягнуў іх наканéц гнéў.
 17. Мы-іж, браты, асірочаныя вамі на кароткі час абліччам, а ня сэрцам, тым больш стараліся ўглéдзіць аблічча вашае,
 18. Дзеля гэтага хацéлі мы прыйсьці да вас, — я, Паўла, і раз, і два, — але перашкодзіў нам шатан.
 19. Бо якая наша надзéя, ці радасьць, ці вянéц пахвалы? Ці й ня вы-ж перад Госпадам нашым Ісусам Хрыстом у прыход Яго?
 20. Бо вы — слава нашая і радасьць.

 

Разьдзéл 3.

 1. Дзеля гэтага, ня цéрпячы балéй, мы захацéлі астацца ў Афінах аднымі
 2. і паслалі Цімахвéя, брата нашага і служку Божага і супрацоўніка нашага ў дабравéшчаньні Хрыстовым, каб узмоцніць вас і пацéшыць вас у вéры вашай,
 3. каб ніхто не пахіснуўся ў смутках гэтых: бо вы самі вéдаеце, што на гэта мы пастаўлены.
 4. Бо мы і тагды, калі былі ў вас, прарочылі вам, што маем зазнаць гора, як і сталася, і вы вéдаеце.
 5. Дзеля гэтага і я, ня цéрпячы балéй, паслаў давéдацца аб вéры вашай, каб як не спакусіў вас спакусьнік, і ня сталася дарэмнай наша праца.
 6. Цяпéр жа, калі прыйшоў да нас ад вас Цімахвéй і прынёс нам добрую вéстку аб вéры і любві вашай, ды што заўсёды маеце добрую памяць аб нас, жадаючы нас бачыць, як і мы вас,
 7. дык мы, пры ўсім суме й бядзé нашай, уцéшыліся вамі, браты, праз.вéру вашу;
 8. бо цяпéр мы жывыя, калі вы стаіцё ў Госпадзе.
 9. Якую-ж падзяку можам мы даць Богу за вас, за ўсю радасьць, якою радуемся з вас перад Богам напíым,
 10. уначы і ўдзéнь вéльмі рупліва молячыся, каб бачыць аблічча вашае і дапоўніць нястачу ў вéры вашай?
 11. Сам жа Бог і Ацéц наш і Госпад наш Ісус Хрыстос няхай пакіруе шлях наш да вас!
 12. А вас няхай Госпад напоўніць і ўзбагаціць узаéмнай любоўю і (любоўю) да ўсіх, як і мы да вас;
 13. каб узмацаваць сэрцы вашыя беззаганнымі ў сьвятасьці перад Богам і Айцом нашым у прыход Госпада нашага íсуса Хрыста з усімі сьвятымі Яго.

 

Разьдзéл 4.

 1. Нарэшце, браты, просім вас і молім у Госпадзе Ісусе, каб вы, як прынялі ад нас, як трэба вам паступаць і дагаджаць Богу, далéй узбагачаліся,
 2. бо вéдаеце, якія мы далі вам зáпаведзі ад Госпада Ісуса.
 3. Б.о гэта воля Божая, асьвячэньне вашае, каб вы ўзьдзéржываліся ад блуду,
 4. каб кожны з вас умéў захоўваць сваю судзіну ў сьвятасьці і чэсьці,
 5. а не ў пажадлівасьці юрлівай, як і пагане, што ня вéдаюць Бога;
 6. каб не рабілі праступку ні ў якім дзéле і не разжываліся з брата свайго: бо Госпад памсьціцца за ўсё гэтае, як і ранéй мы гаварылі вам і сьвéдчылі.
 7. Бо паклікаў нас Бог не да нячыстасьці, але да сьвятасьці.
 8. Дык, хто адкідае, той адкідае не чалавéка, але Бога, Які і Духа Сьвятога нам даў.
 9. Аб любві-ж братняй няма патрэбы пісаць да вас, бо вы самі навучаны Богам любіць адзін аднаго,
 10. дый вы гэтак і рóбіце з усімі братамі па ўсéй Македоніі. Дык молім вас, браты, пасьпявайце балéй
 11. і пільна дбайце аб тое, каб жыць ціха і рабіць сваё і працаваць сваімі ўласнымі рукамі, як мы запавéдалі вам;
 12. каб вы паступалі прыстойна перад тымі, што вонках, і ні ў чым ня мéлі нястачы.
 13. Не хачу-ж пакінуць вас, браты, у нявéданьні аб памéршых, каб ня тужылі вы, як і іншыя, што ня маюць надзéі.
 14. Бо, калі мы вéрым, што Хрыстос памéр І ўваскрос, дык і памéршых у Ісусе Бог прывядзé з Ім.
 15. Бо гэтае кажам вáм словам Гасподнім, што мы, жывыя, якія астаéмся да прыходу Госпада, не апярэдзім тых, што памéрлі,
 16. бо Сам Госпад з абвяшчэньнем, з гóласам Архангела і трубой Божай зыйдзе з нéба, і мёртвыя ў Хрысьцé ўскрэснуць пéршымі;
 17. пасьля мы, што астаéмся жывымі, разам з імі падхоплены будзем на аблоках на спатканьне Госпаду на павéтра, ды гэтак заўсёды з Госпадам будзем.
 18. Дык пацяшайце адзін аднаго гэтымі словамі.

 

Разьдзéл 5.

 1. Аб часох жа і порах, браты, няма патрэбы пісаць да вас,
 2. бо вы самі напэўна вéдаеце, што дзéнь Гасподні гэтак прыдзе, як злодзей уначы.
 3. Бо, як будуць гаварыць: мір і бясьпéчнасьць, дык тагды неўспадзéўкі дасягне і загуба, быццам цяжарную мукі радзін, і яны не ўцякуць.
 4. Вы-ж, браты, ня ў цéмры, каб дзéнь гэты захапіў вас, як злодзéй:
 5. усé вы сыны сьвятлá і сыны дня: мы ня (сыны) ночы, ані цéмры.
 6. Дык ня будзем-жа спаць, як і рэшта, але чувайма і будзьма цьвярозымі,
 7. бо тыя, што сьпяць, уначы сьпяць, і тыя, што ўпіваюцца, уначы ўпіваюцца.
 8. Мы-ж, сыны дня, будзьма цьвярозымі, апрануўшыся збрóяй вéры і любві і (узьдзéўшы) шалом надзéі збаўлéньня,
 9. бо Бог не празначыў нас на гнéў, але на атрыманьне збаўлéньня праз Госпада нашага Ісуса Хрыста,
 10. што памéр за нас, каб мы, ці чуваем, ці сьпім, з Ім разам жылі.
 11. Дзеля гэтага пацяшайце сябé ўзаéмна і навучайце адзін аднаго, як вы й робіце.
 12. Просім жа вас, браты, вéдаць тых, што працуюць у вас і пастаўлéны над вамі ў Госпадзе дый вас навучаюць,
 13. і паважайце іх вéльмі высока ў любві за дзéла іх; жывéце ў згодзе міжы сабою.
 14. Молім вас такжа, браты, навучайце свавольных, пацяшайце маладушных, паддзéржывайце слабых, будзьце доўгацярплівымі да ўсіх.
 15. Глядзéце, каб ніхто не ўздаваў каму злом за зло, але заўсёды шукайце дабрá і адзін аднаму, і ўсім.
 16. Заўсёды радуйцеся.
 17. Нясупынна малéцеся.
 18. За ўсё дзякуйце: бо гэткая аб вас воля Божая ў Хрысьцé Ісусе.
 19. Духа не ўгашайце.
 20. Прароцтвамі не пагарджайце.
 21. Усё выпрабоўвайце; добрага дзяржыцеся.
 22. Узьдзéржывайцеся ад усякага роду зла.
 23. Сам жа Бог міру няхай асьвéньціць вас у-ва ўсéй поўні, і ўвéсь ваш дух, і душа, і цéла няхай захавáецца без заганы ў прыход Госпада Нашага Ісуса Хрыста.
 24. Вéрны Той, што вас паклікаў; Ён і зробіць (гэта).
 25. Браты! Малéцеся за нас!
 26. Прывітайце ўсіх братоў пацалункам сьвятым.
 27. Заклінаю вас Госпадам прачытаць гэтае пасланьне ўсім сьвятым братом.
 28. Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі. Амін. Да Фесалонікійцаў пéршае напісана з Афін.