Беларуская Біблія

ТРЭЦЯЕ САБОРНАЕ ПАСЛАНЬНЕ СЬВЯТОГА АПОСТАЛА ІОАНА БАГАСЛОВА

 1. 1. Старшьг— улюбленаму Гаю, каторага я люблю запраўды.
 2. Умілаваны! Малюся, каб ты быў здароў і пасьпяваў ува ўсім, як пасьпявае душа твая.
 3. Бо я дужа ўцéшыўся, калі прыйшлі браты і засьвéдчылі тваю праўду, як ты ходзіш у праўдзе.
 4. Для мянé няма большай радасьці, як чуць, што дзéці маé ходзяць у праўдзе.
 5. Улюблены! ты робіш вéрнае, што робіш для братоў і для чужакоў,
 6. якія засьвéдчылі перад царквою тваю любоў; ты добра зробіш, калі адправіш іх, як трэба дзеля Бога,
 7. бо яны дзеля імéньня Яго пайшлі, ня ўзяўшы нічога ад паганаў.
 8. Дык мы павінны прымаць гэтакіх, каб стацца супрацоўнікамі праўдзе.
 9. Я напісаў царквé; але Дыатрэф, што любіць у іх старшынстваваць, ня прымае нас.
 10. Дзеля гэтага, калі я прыду, то напомню пра ўчынкі, якія ён робіць, абмаўляючы нас благімі словамі; і, не здаволіваючыся гэтым, і сам ня прымае братоў, і не дае хочучым ды выганяе з царквы.
 11. Улюблены! не патурай ліху, але дабру. Хто робіць дабро, той ад Бога; а хто робіць зло, ня бачыў Бога.
 12. Пра Зьмітра засьвéдчана ўсімі і самой праўдаю; сьвéдчым таксама і мы, і вы вéдаеце, што пасьвéдчаньне нашае праўдзівае.
 13. Шмат мéў я пісаць; але не хачу пісаць да цябé чарніламі і трысьцінай,
 14. але спадзяюся борзда пабачыць цябé і пагутарыць вуснамі ў вусны.
 15. Мір табé! Вітаюць цябé сябры; прывітай сяброў паімéнна.