Беларуская Біблія

ПЕРШАЕ САБОРНАЕ ПАСЛАНЬНЕ СЬВЯТОГА АПОСТАЛА ІОАНА БАГАСЛОВА

Разьдзéл 1.

 1. Аб тым, што было ад пачатку, што мы чулі, што бачылі сваімі вачыма, што разглядалі і да чаго датыкаліся рукі нашыя, аб Слове жыцьця, —
 2. (бо жыцьцё зьявілася, і мы бачылі і сьвéдчым і абвяшчаем вам гэтае вéчнае жыцьцё, якое было ў Айца і зьявілася нам),
 3. аб тым, што мы бачылі і чулі, абвяшчаем вам, каб і вы мéлі лучнасьць з намі; а нашая лучнасьць — з Айцом і Сынам Яго Ісусам Хрыстом.
 4. I гэтае пішам вам, каб радасьць ваша была поўная.
 5. I вось тое абвяшчэньне, якое мы чулі ад Яго і абвяшчаем вам: Бог ёсьць сьвятлó, і няма ў Ім жаднае цéмры.
 6. Калі мы кажам, што маем лучнасьць з Ім, а ходзім у цéмры, дык манім і ня робім па праўдзе;
 7. а калі ходзім у сьвятлé, як Ён у сьвятлé, дык маем лучнасьць міжы сабою, і кроў Ісуса Хрыста, Сына Ягонага, ачышчае нас ад усякага грэху.
 8. Калі кажам, што ня маем грэху, — ашуківаем самых сябé, і нямá ў нас праўды.
 9. Калі вызнаём грахі нашыя, дык Ён — вéрны і справядлівы, каб дараваць нам грахі нашыя і ачысьціць нас ад усякае няпраўды.
 10. Калі кажам, што мы не саграшылі, дык робім ілжывым Яго, і нямá ў нас слова Ягонага.

 

Разьдзéл 2.

 1. Дзéткі маé! пішу вам гэтае, каб вы не грашылі, а калі бы хто саграшыў, дык маем Заступніка перад Айцом, Ісуса Хрыста, Праведніка;
 2. Ён ёсьць зьмілаваньне за грахі нашыя, і ня толькі за нашыя, але й за грахі ўсяго сьвéту.
 3. А што мы пазналі Яго, давéдываемся з таго, што выпаўняем зáпаведзі Яго.
 4. Хто кажа: я пазнаў Яго, але зáпаведзяў Яго не выпаўняе, той брахун, і няма ў ім праўды;
 5. а хто выпаўняе слова Яго, у тым запраўды любоў Божая завяршылася: з гэтага пазнаéм, што мы ў Ім.
 6. Хто кажа, што ў Ім прабывае, той павінен хадзіць так, як Ён хадзіў.
 7. Браты! ня новую запаведзь пішу вам, але запаведзь старадаўную, якую вы мéлі ад пачатку: запаведзь старадаўная ёсьць слова, якое вы чулі ад пачатку.
 8. Зноў жа і новую запаведзь пішу вам, што праўдзіва і ў Ім, і ў вас: што праходзе цéмра, і праўдзівае сьвятло сьвéціць ужо.
 9. Хто кажа, што ён у сьвятлé, а ненавідзіць брата свайго, той у цéмры дагэтуль.
 10. Хто любіць брата свайго, той прабывае ў сьвятлé, і няма ў ім спакушэньня;
 11. а хто ненавідзіць брата свайго, той у цéмры знаходзіцца і ў цéмры ходзіць ды ня вéдае, куды йдзé, бо цéмра вочы яму асьляпіла.
 12. Пішу вам, дзеткі, што дараваны вам грахі дзеля імéньня Яго.
 13. Пішу вам, айцы, бо вы пазналі Істнуючага ад пачатку. Пішу вам, дзяцюкі, бо вы перамаглі злога. Пішу вам, падросткі, бо вы пазналі Айца.
 14. Я напісаў вам, айцы, бо вы пазналі Беспачатнага. Я напісаў вам, дзяцюкі, бо вы дужыя, і слова Божае трывае ў вас, і вы перамаглі злога.
 15. Ня любéце сьвéту, ні таго, што ў сьвéце. Хто любіць сьвéт, у тым няма любві Айца.
 16. Бо ўсё, што ў сьвéце: пажаданьне цéла, пажаданьне вачэй і пыха жыцьцёвая, — ня ёсьць ад Айца, але ад гэтага сьвéту.
 17. I сьвéт праходзе, і пажаданьне яго, а хто выпаўняе волю. Божую, той трывае давéку.
 18. Дзéці! Апошняя гадзіна! I, як вы чулі, што прыйдзе антыхрыст, а цяпер зьявілася многа антыхрыстаў, дык мы і пазнаéм з гэтага, што настала апошняя гадзіна.
 19. Яны выйшлі спаміж нас, але ня былі з нашых; бо, каб яны былі з нашых, дык асталіся-б з намі; але яны выйшлі, каб выявілася, што ня ўсé з нашых.
 20. Дый вы маеце памазаньне ад Сьвятога і вéдаеце ўсё.
 21. Я напісаў вам не затым, што вы ня вéдалі-б праўды, але затым, што вы вéдаеце яé, дый што ўсякая ілжа не ад праўды.
 22. Хто брахун, калі ня той, хто адкідае, што Ісус ёсьць Хрыстос? Гэта — антыхрыст, які адкідае Айца і Сына.
 23. Усякі, хто адкідае Сына, ня мае і Айца.
 24. Дык штó вы чулі ад пачатку, тое няхай і прабывае ў вас; калі прабывацьме ў вас тое, штó вы чулі ад пачатку, то й вы прабываць будзеце ў сыне і Айцу.
 25. Івось гэтае абяцаньне, якое Ён абяцаў нам, ёсьць жыцьцё вéчнае.
 26. Гэта я напісаў вам аб тых, што зводзяць вас.
 27. Дый памазаньне, якое вы дасталі ад Яго, у вас прабывае, і вы ня маеце патрэбы, каб хто вучыў вас; але, як гэтае самае памазаньне вучыць вас аб усім, а яно праўдзівае і не манлівае, дык, як яно навучыла вас, у тым прабывайце.
 28. Дык вось, дзéткі, прабывайце ў Ім,» каб, як Ён зьявіцца, мéць нам адвагу й не асароміцца перад Ім у прыход Ягоны.
 29. Калі вы вéдаеце, што Ён праведнік, дык вéдайце й тое, што ўсякі, хто праўду робе, ад яго народжаны.

 

Разьдзéл 3.

 1. Глядзéце, якую любоў даў нам Ацéц, каб нам называцца Дзяцьмі Божымі. Сьвéт затым ня вéдае вас, што не пазнаў Яго.
 2. Умілаваныя! мы цяпер дзéці Божыя, але яшчэ ня выявілася, штó мы будзем. Вéдаем толькі, што, калі выявіцца, дык будзем падобныя да Яго, бо ўглéдзім Яго, як Ён ёсьць.
 3. I ўсякі, хто мае гэту надзéю на Яго, áчышчае сябé, бо Ён чысты.
 4. Усякі, хто робіць грэх, робіць і беззаконьне, і грэх ёсьць беззаконьне.
 5. I вы вéдаеце, што Ён зьявіўся дзеля таго, каб узяць грахі нашыя, і што ў Ім няма грэху.
 6. Усякі, хто ў Ім прабывае, не грашыць; усякі, хто грашыць, ня бачыў Яго і не пазнаў Яго.
 7. Дзéткі! няхай ніхто вас ня зводзіць. Хто робіць праўду, той праведны, як і Ён праведны.
 8. Хто робіць грэх, той ад дябла, бо ад пачатку дябал грашыць. Дзеля гэтага і зьявіўся Сын Божы, каб зьніштожыць дзéла дяблавае.
 9. Усякі, нарóджáны ад Бога, грэху ня робіць, бо насéньне Яго прабывае ў ім, і ня можа грашыць, бо народжаны ад Бога.
 10. Дзéці Божыя і дзéці дяблавы пазнаюцца гэтак: кожын, хто ня робіць праўды, ня ёсьць ад Бога, таксама як і той, хто ня любіць брата свайго.
 11. Бо гэткае ёсьць абвяшчэньне, што вы чулі ад пачатку: каб мы любілі адзін аднаго, —
 12. ня гэтак, як Каін, што быў ад ліхога й забіў свайго брата. А за што забіў яго? За тое, што ягоныя ўчынкі былі благія, а брата яго — справядлівыя.
 13. Ня дзівуйцеся, браты маі, калі сьвéт ненавідзіць вас.
 14. Мы вéдаем, што перайшлі ад сьмéрці ў жыцьцё, бо любім братоў; хто-ж ня любіць брата, прабывае ў сьмéрці.
 15. Кожын, хто ненавідзіць брата свайго, ёсьць душагуб; а вы вéдаеце, што ніводзін душагуб ня мае жыцьця вéчнага, у ім прабываючага.
 16. У тым пазналі мы любоў, што Ён паклаў за нас душу Сваю: і мы павінны пакладаць душы сваé за братоў.
 17. А хто мае дастатак у сьвéце, але, бачучы брата свайго ў патрэбе, зачыняе ад яго сэрца сваé, — дык як прабывае ў ім любоў Божая?
 18. Дзéткі маé! Будзем любіць ня словам ці языком, але дзéлам і праўдаю!
 19. I гэтак пазнáем, што мы ад праўды, і супакоім перад Ім сэрцы нашыя.
 20. Бо, калі сэрца нас асуджаеі дык тым балéй Бог, бо Бог болыны за сэрца нашае і вéдае ўсё.
 21. Умілаваныя! Калі сэрца нашае не асуджае нас, дык маем адвагу перад Богам>
 22. і, чаго ні папросім, дастанем ад Яго, бо выпаўняем запаведзі Яго і робім добрае прад абліччам Ягоным.
 23. А запаведзь Яго тая, каб мы вéрылі ў імя Сына Яго Ісуса Хрыста і любілі адзін аднаго, як Ён запавéдаў нам.
 24. I хто захоўвае зáпаведзі Яго, той прабывае ў Ім, і Ён у тым. А што ён прабывае ў нас, давéдваемся па Духу, Якога Ён нам даў.

 

Разьдзéл 4.

 1. Умілаваныя! ня ўсякаму духу вéрце, але выспрабуйце духаў, ці ад Бога яны, бо многа зьявілася на сьвéце фальшывых прарокаў.
 2. Духа Божага пазнавайце з гэтага: усякі дух, які вызнаé Ісуса Хрыста, што прыйшоў у цéле, ёсьць адБога;
 3. а ўсякі дух, які не вызнаé Ісуса Хрыста, што прыйшоў у цéле, ня ёсьць ад Бога, і гэта дух антыхрыста, аб якім вы чулі, што ён прыдзе, і цяпер ёсьць ужо ў сьвéце.
 4. Дзéткі! вы — ад Бога і вы перамаглі іх; бо той, хто ў вас, большы за таго, хто ў сьвéце.
 5. Яны ад сьвéту, бо і гавораць ад сьвéту, і сьвéт слухае іх.
 6. Мы ад Бога: хто знае Бога, слухае нас; хто не ад Бога, той ня слухае нас. Гэтак вось і пазнаéм духа праўды і духа манлівасьці.
 7. Умілаваныя! будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і знае Бога.
 8. Хто ня любіць, той не пазнаў Бога, бо Боґ ёсьць любоў.
 9. Божая любоў да нас у тым выявілася, што Бог паслаў на сьвéт адзінароднага Сына Свайго, каб мы жылі праз Яго.
 10. У тым любоў, не што мы палюбілі Бога, але што Ён палюбіў нас і паслаў Сына Свайго дзеля зьмілаваньня над грахамі нашымі. .
 11. Умілаваныя! калі Бог палюбіў нас гэтак, дык і мы павінны дюбіць адзін аднаго.
 12. Бога ніхто ніколі ня бачыў: калі-ж мы любім адзін аднаго, дык Боґ у нас прабы

221 вае, і любоў Яго дасканалая ў нáс.

 1. Што мы прабываем у Ім, і Ён у нас, пазнаéм па тым, што Ён даў нам ад Духа Свайго. .
 2. I мы бачылі й сьвéдчым, што Ацéц паслаў Сына, Збавіцеля сьвéту.
 3. Хто вызнаé, што Ісус ёсьць Сын Божы, у тым прабывае Бог, і ён у Богу.
 4. I мы пазналі любоў, якую мае да нас Бог, і павéрылі ў яé. Бог ёсьць любоў, і той, хто прабывае ў любві, прабывае ў Богу, і Бог у ім.
 5. Любоў даскапаліцца з намі на тое, каб мы мéлі адвагу ў дзéнь суда, бо які Ён, гэткія й мы ў гэтым сьвéце.
 6. Страху няма ў любві, але дасканалая любоў вон выганяе страх, бо ў страху ёсьць мучэньне; хто баіцца, той у любві недасканалы.
 7. Мы любім Яго, бо Ён пéрш палюбіў нас.
 8. Хто кажа: я люблю Бога, а брата свайго ненавідзіць, той брахун; бо хто ня любіць брата свайго, якога бáчыць, як можа любіць Бога, якога ня бачыць?
 9. I мы маем ад Яго гэткую запаведзь, каб той, хто любіць Бога, любіў і брата свайго.

 

Разьдзéл 5.

 1. Кожын, хто вéруе, што Ісус ёсьць Хрыстос, ад Бога народжаны, і кожын, хто любіць Радзіўшага, любіць і Народжанага ад Яго.
 2. Што любім дзяцéй Божых, пазнаéм з таго, калі любім Бога і выпаўняем запаведзі Яго.
 3. Бо тое ёсьць любоў да Бога,. каб мы выпаўнялі запаве

222 Пéршае Пасланьне Іоана $. дзі Яго; і запаведзі Яго не цяжкія.

 1. Бо кожны, народжаны ад Бога, перамагае сьвéт; і гэтая перамога,што перамагла сьвéт, вéра нашая.
 2. Хто той, што перамагае сьвéт, калі ня вéруючы, што Ісус ёсьць Сын Божы?
 3. Гэты ёсьць Ісус Хрыстос, які прайшоў праз ваду і кроў; не праз ваду толькі, але праз ваду і кроў; і Дух сьвéдчыць, бо Дух ёсьць праўда.
 4. Бо тры сьвéдчаць на нéбе: Ацéц, Слова і Сьвяты Дух, і гэтыя тры ёсьць адно.
 5. I тры сьвéдчаць на зямлі: дух, вада і кроў; і гэтыя тры — адно.
 6. Калі мы прымаем сьвéдчаньне чалавéчае, дык сьвéдчаньне Божае — большае, бо гэта ёсьць сьвéдчаньне Божае, якім Бог сьвéдчыпь аб Сыне Сваім.
 7. Хто ў Сына Божага вéруе, мáе пасьвéдчаньне ў самым сабé; хто ня вéрыць Богу, той ілжывым зрабіў Яго, бо ня ўвéраваў у пасьвéдчаньне, якім Бог засьвéдчыў аб Сыне Сваім.
 8. А гэтае сьвéдчаньне ў тым, што Бог даў нам жыцьцё вéчнае, і гэтае жыцьцё ў сыне Яго.
 9. Хто мáе Сына, мáе жыцьцё; хто Сына Божага ня мáе, ня мáе жыцьця.
 10. Гэтае напісаў я вам, вéруючым у імя Сына Божага, каб вы вéдалі, што маеце жыцьцё вéчнае, ды каб вéравалі ў імя Сына Божага.
 11. I вось адвага, якую мы маем да Яго, што, калі просім чаго водле волі Яго, Ён слухае нас;
 12. а калі мы вéдаем, што Ён слухае нас у-ва ўсім, чаго-б мы ні прасілі, — дык вéдаем, што дастанем прошанае ад Яго.
 13. Калі хто бачыць брата свайго, які грашыць грэхам не на сьмéрць, то няхай моліцца, і (Бог) дасьць яму жыцьцё, гэным, што грашáць не на сьмéрць. Ёсьць грэх на сьмéрць: не аб гэтым кажу маліцца.
 14. Усякая няпраўда ёсьць грэх, але грэх не на сьмéрць.
 15. Мы вéдаем, што кожын, хто народжаны ад Бога, не грашыць; а народжаны ад Бога захоўвае сябé, і ліхі не зачэпіць яго.
 16. Мы вéдаем, што мы ад Бога, і што ўвéсь сьвéт ляжыць у зьлé.
 17. Вéдаем такжа, што Сын Божы прыйшоў і даў нам розум, каб пазналі (Бога) праўдзівага; і мы ў праўдзівым Сыне Яго Ісусе Хрысьцé: Гэты ёсьць праўдзівы Бог і жыцьцё вéчнае.
 18. Дзéткі! захоўвайце сябé ад ідалаў. Амін.