Беларуская Біблія

3-І ЛІСТ ЯНА

1 Старэйшы – дарагому Гаю, якога я люблю ў праўдзе.

2 Даражэнькі, малюся, каб ты быў спраўны і здаровы так, як спраўная душа твая.

3 Вельмі ўзрадаваўся я з прыбыцця братоў, якія засведчылі праўду тваю ды як ты жывеш у праўдзе.

4 Для мяне няма большай радасці, як пачуць, што дзеці мае жывуць у праўдзе.

5 Ты, даражэнькі, па веры робіш, калі рупішся дзеля братоў і дзеля падарожных,

6 якія аддалі сведчанне тваёй любові перад царквою. Ты добра зробіш, калі выправіш іх у дарогу па-божаму.

7 Бо выправіліся яны ў дарогу ў імя [Яго], не прымаючы нічога ад паганаў.

8 Таму мусім гасцінна прымаць такіх, каб быць саўдзельнікамі праўды.

9 Я напісаў крыху для царквы, але той, які хоча мець першынства сярод іх, Дыятрэф, не прымае нас.

10 Таму вось, калі прыбуду, нагадаю пра яго ўчынкі, што ён зрабіў, плявузгаючы на нас ліхімі словамі; і быццам яму яшчэ гэтага не хапае, сам не прымае братоў і тым, якія прымаюць, перашкаджае і выганяе з царквы.

11 Даражэнькі, не наслядуй  ліхому, але таму, што добрае. Хто добрае робіць, ёсць ад Бога, а хто робіць благое, той не бачыў Бога.

12 Пра Дэмэтра ўсе добра сведчаць, і нават сама праўда; і мы таксама сведчым, і ты ведаеш, што сведчанне наша праўдзівае.

13 Шмат я меў табе напісаць, але не хачу пісаць табе атрамантам  і пяром;

14 спадзяюся, што хутка цябе ўбачу і тады пагаворым з вуснаў у вусны.

15 Супакой табе. Вітаюць цябе сябры. Прывітай сяброў пайменна.